Canlyniadau etholiadau ar gyfer Trefnant

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Trefnant

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 10 Mehefin 2004

Trefnant - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Meirick Lloyd Davies Plaid Cymru - The Party of Wales 326 47% Wedi'i ethol
Dorothy Enid Sandbach Ceidwadol 242 35% Heb ei ethol
Philip Spencer Brelsford Annibynnol 130 19% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 698
Nifer yr Etholwyr 1431
Number of ballot papers issued 698
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 5
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 291
Y nifer a bleidleisiodd 49%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Meirick Lloyd Davies 47% Wedi'i ethol
Dorothy Enid Sandbach 35% Heb ei ethol
Philip Spencer Brelsford 19% Heb ei ethol