Canlyniadau etholiadau ar gyfer Rhuthun

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Rhuthun

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 10 Mehefin 2004

Rhuthun - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Elwyn Clwyd Edwards Annibynnol 921 19% Wedi'i ethol
Morfudd Margaret Jones Plaid Cymru - The Party of Wales 795 17% Wedi'i ethol
Kenneth Neville Hawkins Annibynnol 761 16% Wedi'i ethol
Robina Lynn Feeley Democratiaid Rhyddfrydol 745 16% Heb ei ethol
Richard John Frank Costain Ceidwadol 660 14% Heb ei ethol
Gareth Glyn Roberts Llafur 350 7% Heb ei ethol
David Wynne Evans Llafur 287 6% Heb ei ethol
John Idris Jones Llafur 273 6% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 3
Cyfanswm Pleidleisiau 4792
Nifer yr Etholwyr 3999
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 7
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 580
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Elwyn Clwyd Edwards 19% Wedi'i ethol
Morfudd Margaret Jones 17% Wedi'i ethol
Kenneth Neville Hawkins 16% Wedi'i ethol
Robina Lynn Feeley 16% Heb ei ethol
Richard John Frank Costain 14% Heb ei ethol
Gareth Glyn Roberts 7% Heb ei ethol
David Wynne Evans 6% Heb ei ethol
John Idris Jones 6% Heb ei ethol