Canlyniadau etholiadau ar gyfer Gorllewin y Rhyl

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Gorllewin y Rhyl

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 10 Mehefin 2004

Gorllewin y Rhyl - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Joan Butterfield Llafur 404 32% Wedi'i ethol
Mark Anthony Webster Llafur 339 27% Wedi'i ethol
Michael Colin Espley Annibynnol 277 22% Heb ei ethol
Colin Leonard Jones Annibynnol 252 20% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 2
Cyfanswm Pleidleisiau 1272
Nifer yr Etholwyr 2530
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 334
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Joan Butterfield 32% Wedi'i ethol
Mark Anthony Webster 27% Wedi'i ethol
Michael Colin Espley 22% Heb ei ethol
Colin Leonard Jones 20% Heb ei ethol