Canlyniadau etholiadau ar gyfer De'r Rhyl

Canlyniadau etholiadau ar gyfer De'r Rhyl

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 10 Mehefin 2004

De'r Rhyl - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Jeanette Chamberlain-Jones Llafur 460 21% Wedi'i ethol
Thomas Kegg Hodgson Ceidwadol 343 16% Wedi'i ethol
Richard Thomas Drabble Llafur 332 15% Heb ei ethol
Mairwenna Bagshaw Lloyd Annibynnol 307 14% Heb ei ethol
Alun Hywel Vaughan Edwards Plaid Cymru - The Party of Wales 244 11% Heb ei ethol
Anthony Wyn Jones Annibynnol 192 9% Heb ei ethol
Daniel Peter Murray Annibynnol 189 9% Heb ei ethol
Edward Reid Plaid Cymru - The Party of Wales 133 6% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 2
Cyfanswm Pleidleisiau 2200
Nifer yr Etholwyr 2928
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 3
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 524
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Jeanette Chamberlain-Jones 21% Wedi'i ethol
Thomas Kegg Hodgson 16% Wedi'i ethol
Richard Thomas Drabble 15% Heb ei ethol
Mairwenna Bagshaw Lloyd 14% Heb ei ethol
Alun Hywel Vaughan Edwards 11% Heb ei ethol
Anthony Wyn Jones 9% Heb ei ethol
Daniel Peter Murray 9% Heb ei ethol
Edward Reid 6% Heb ei ethol