Canlyniadau etholiadau ar gyfer Y Rhyl (Dwyrain)

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Y Rhyl (Dwyrain)

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 10 Mehefin 2004

Y Rhyl (Dwyrain) - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Susan Roberts Annibynnol 735 31% Wedi'i ethol
Diana Hannam Annibynnol 584 24% Wedi'i ethol
Wayne Roberts Llafur 572 24% Heb ei ethol
Patricia Margaret Jones Llafur 493 21% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 2
Cyfanswm Pleidleisiau 2384
Nifer yr Etholwyr 3511
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 9
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 643
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Susan Roberts 31% Wedi'i ethol
Diana Hannam 24% Wedi'i ethol
Wayne Roberts 24% Heb ei ethol
Patricia Margaret Jones 21% Heb ei ethol