Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llanfair Dyffryn Clwyd / Gwyddelwern

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llanfair Dyffryn Clwyd / Gwyddelwern

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 10 Mehefin 2004

Llanfair Dyffryn Clwyd / Gwyddelwern - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Hugh Hesketh Evans Annibynnol 325 32% Wedi'i ethol
Glyn Jones Plaid Cymru - The Party of Wales 273 27% Heb ei ethol
Maurice Tudor Annibynnol 267 26% Heb ei ethol
David Vasmer Democratiaid Rhyddfrydol 147 15% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 1012
Nifer yr Etholwyr 1728
Number of ballot papers issued 1012
Y nifer a bleidleisiodd 59%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Hugh Hesketh Evans 32% Wedi'i ethol
Glyn Jones 27% Heb ei ethol
Maurice Tudor 26% Heb ei ethol
David Vasmer 15% Heb ei ethol