Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llandrillo

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llandrillo

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 10 Mehefin 2004

Llandrillo - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Cefyn Henry Williams Plaid Cymru - The Party of Wales 391 71% Wedi'i ethol
Robert Delwyn Parry Lewis Annibynnol 158 29% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 549
Nifer yr Etholwyr 876
Number of ballot papers issued 549
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 3
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 96
Y nifer a bleidleisiodd 63%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Cefyn Henry Williams 71% Wedi'i ethol
Robert Delwyn Parry Lewis 29% Heb ei ethol