Canlyniadau etholiadau ar gyfer Dinbych (Isaf)

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Dinbych (Isaf)

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 10 Mehefin 2004

Dinbych (Isaf) - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Neville Jones Hughes Plaid Cymru - The Party of Wales 678 28% Wedi'i ethol
John Raymond Bartley Annibynnol 664 28% Wedi'i ethol
Robert Emlyn Jones Annibynnol 587 24% Heb ei ethol
Colin Hughes Annibynnol 477 20% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 2
Cyfanswm Pleidleisiau 2406
Nifer yr Etholwyr 3226
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 2
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 400
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Neville Jones Hughes 28% Wedi'i ethol
John Raymond Bartley 28% Wedi'i ethol
Robert Emlyn Jones 24% Heb ei ethol
Colin Hughes 20% Heb ei ethol