Canlyniadau etholiadau ar gyfer Corwen

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Corwen

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 10 Mehefin 2004

Corwen - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Nigel Paul Roberts Annibynnol 307 33% Wedi'i ethol
Huw Llewelyn Jones Plaid Cymru - The Party of Wales 276 30% Heb ei ethol
Lynne Silcox Ceidwadol 142 15% Heb ei ethol
Arthur Mark Thomas Annibynnol 97 11% Heb ei ethol
David Ellis Jones Annibynnol 95 10% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 917
Nifer yr Etholwyr 1706
Number of ballot papers issued 917
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 2
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 231
Y nifer a bleidleisiodd 54%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Nigel Paul Roberts 33% Wedi'i ethol
Huw Llewelyn Jones 30% Heb ei ethol
Lynne Silcox 15% Heb ei ethol
Arthur Mark Thomas 11% Heb ei ethol
David Ellis Jones 10% Heb ei ethol