Canlyniadau etholiadau ar gyfer Sir Ddinbych

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Sir Ddinbych

Refferendwm Cymru - Dydd Iau, 3 Mawrth 2011

Sir Ddinbych - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Ia Yes Ie/ydw/oes/ 15793 62% Wedi'i ethol
Na No Na 9742 38% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Cyfanswm Pleidleisiau 25535
Nifer yr Etholwyr 74279
Number of ballot papers issued 25535
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 124
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 70
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 13707
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 9116
Y nifer a bleidleisiodd 34%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Ia Yes 62% Wedi'i ethol
Na No 38% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd51
pleidleisio dros ragor o ymgeiswyr nag a ganiateid i'r pleidleisiwr18
ysgrifeniad neu nod y gellid o'i blegid adnabod y pleidleisiwr1
Cyfanswm a wrthodwyd70