Canlyniadau etholiadau ar gyfer Rhuddlan

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Rhuddlan

Tref & Cymuned - Dydd Iau, 17 Ionawr 2013
Cymhariaeth hefo etholiad blaenorol

 Annibynnol Win Sara Jane Harriet King was wedi'i ethol with a majority of 2%. Y cyfanswm o 488 bleidleisiau a fwriwyd, yn cynrychioli cynulliad o 17% .

Tabl o'r prif bleidiau ac ymgeiswyr etholiad a gadwodd eu ernes
Ymgeisydd EtholiadPlaidNifer%Statws% Newid
Sara Jane Harriet KingAnnibynnol24951%Newydd etholedign/a
Susan Elaine LoganAnnibynnol23949%Heb ei etholn/a