Canlyniadau etholiadau ar gyfer Rhuddlan

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Rhuddlan

Tref & Cymuned - Dydd Iau, 17 Ionawr 2013

Rhuddlan - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Sara Jane Harriet King Annibynnol 249 51% Wedi'i ethol
Susan Elaine Logan Annibynnol 239 49% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 488
Nifer yr Etholwyr 2922
Number of ballot papers issued 489
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 9
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 1
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 479
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 233
Y nifer a bleidleisiodd 17%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Sara Jane Harriet King 51% Wedi'i ethol
Susan Elaine Logan 49% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd1
Cyfanswm a wrthodwyd1