Canlyniadau etholiadau ar gyfer Y Rhyl [Plastirion]

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Y Rhyl [Plastirion]

Is-Etholiadau Cyngor Tref - Dydd Iau, 15 Tachwedd 2012

Y Rhyl [Plastirion] - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
James May Llafur 290 55% Wedi'i ethol
Anthony Christopher Thomas Ceidwadol 237 45% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 527
Nifer yr Etholwyr 2167
Number of ballot papers issued 532
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 4
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 5
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 472
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 248
Y nifer a bleidleisiodd 25%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
James May 55% Wedi'i ethol
Anthony Christopher Thomas 45% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd3
pleidleisio dros ragor o ymgeiswyr nag a ganiateid i'r pleidleisiwr2
Cyfanswm a wrthodwyd5