Canlyniadau etholiadau ar gyfer Rhuddlan

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Rhuddlan

Is-Etholiadau Cyngor Tref - Dydd Iau, 15 Tachwedd 2012

Rhuddlan - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Jacqueline Burnham Annibynnol 438 70% Wedi'i ethol
Steven Penhaligon Annibynnol 184 30% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 622
Nifer yr Etholwyr 2920
Number of ballot papers issued 629
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 5
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 7
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 479
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 259
Y nifer a bleidleisiodd 22%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Jacqueline Burnham 70% Wedi'i ethol
Steven Penhaligon 30% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd7
Cyfanswm a wrthodwyd7