Canlyniadau etholiadau ar gyfer Tremeirchion, Cwm & Waen [Waen]

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Tremeirchion, Cwm & Waen [Waen]

Tref & Cymuned - Dydd Iau, 3 Mai 2012
Cymhariaeth hefo etholiad blaenorol

 Annibynnol Hold Victor Michael Dodd ail-etholwyd with a majority of 3%, newid o 5% or etholiad blaenorol. Y cyfanswm o 191 bleidleisiau a fwriwyd, yn cynrychioli cynulliad o 47% .

Tabl o'r prif bleidiau ac ymgeiswyr etholiad a gadwodd eu ernes
Ymgeisydd EtholiadPlaidNifer%Statws% Newid
Victor Michael DoddAnnibynnol6031%Ail-etholwyd5%
Glenys MorrisAnnibynnol5428%Ail-etholwyd5%
Ffion Mererid Lloyd-WilliamsAnnibynnol4624%Ail-etholwyd2%
Janice Wynne CatherineAnnibynnol3116%Heb ei etholn/a