Canlyniadau etholiadau ar gyfer Tremeirchion, Cwm & Waen [Waen]

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Tremeirchion, Cwm & Waen [Waen]

Tref & Cymuned - Dydd Iau, 3 Mai 2012

Tremeirchion, Cwm & Waen [Waen] - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Victor Michael Dodd Annibynnol 60 31% Wedi'i ethol
Glenys Morris Annibynnol 54 28% Wedi'i ethol
Ffion Mererid Lloyd-Williams Annibynnol 46 24% Wedi'i ethol
Janice Wynne Catherine Annibynnol 31 16% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 3
Cyfanswm Pleidleisiau 191
Nifer yr Etholwyr 184
Number of ballot papers issued 87
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 4
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 32
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 21
Y nifer a bleidleisiodd 47%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Victor Michael Dodd 31% Wedi'i ethol
Glenys Morris 28% Wedi'i ethol
Ffion Mererid Lloyd-Williams 24% Wedi'i ethol
Janice Wynne Catherine 16% Heb ei ethol