Canlyniadau etholiadau ar gyfer Tremeirchion, Cwm & Waen [Cwm]

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Tremeirchion, Cwm & Waen [Cwm]

Tref & Cymuned - Dydd Iau, 3 Mai 2012

Tremeirchion, Cwm & Waen [Cwm] - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Rebecca Jane Veronica Murphy Annibynnol 92 26% Wedi'i ethol
Ian Richard Hodgkinson Annibynnol 85 24% Wedi'i ethol
Jennifer Marjory Christian Annibynnol 79 22% Wedi'i ethol
Christine Ann Litherland Annibynnol 51 14% Wedi'i ethol
Barbara Ann Smith Annibynnol 47 13% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 4
Cyfanswm Pleidleisiau 354
Nifer yr Etholwyr 273
Number of ballot papers issued 136
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 1
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 1
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 52
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 36
Y nifer a bleidleisiodd 50%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Rebecca Jane Veronica Murphy 26% Wedi'i ethol
Ian Richard Hodgkinson 24% Wedi'i ethol
Jennifer Marjory Christian 22% Wedi'i ethol
Christine Ann Litherland 14% Wedi'i ethol
Barbara Ann Smith 13% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd1
Cyfanswm a wrthodwyd1