Canlyniadau etholiadau ar gyfer Rhuthun

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Rhuthun

Tref & Cymuned - Dydd Iau, 3 Mai 2012

Rhuthun - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Kenneth Neville Hawkins Annibynnol 866 9% Wedi'i ethol
Menna Eluned Jones Plaid Cymru - The Party of Wales 864 9% Wedi'i ethol
Emrys Wynne Plaid Cymru - The Party of Wales 857 9% Wedi'i ethol
Robert Arthur Owen-Ellis Annibynnol 824 8% Wedi'i ethol
Sioned Eleri Clwyd Foulkes Annibynnol 747 7% Wedi'i ethol
Stephen Leslie Beach Annibynnol 660 7% Wedi'i ethol
Carole Anne Roberts Annibynnol 595 6% Wedi'i ethol
James Andrew Bryan Annibynnol 571 6% Wedi'i ethol
June Derry Ceidwadol 545 5% Wedi'i ethol
Richard John Frank Costain Annibynnol 515 5% Wedi'i ethol
Rosie Branwen Hughes-Moseley Annibynnol 513 5% Wedi'i ethol
Simeon Glyn Jones Annibynnol 447 4% Wedi'i ethol
Louisa Maun Hughes Annibynnol 424 4% Wedi'i ethol
Elisabeth Ann Culshaw Ceidwadol 393 4% Wedi'i ethol
Katy Shân Morgan Williams Annibynnol 372 4% Wedi'i ethol
Lorna June Hassall Annibynnol 284 3% Heb ei ethol
Graham Hardinges Annibynnol 281 3% Heb ei ethol
Elizabeth Hyde Downs Annibynnol 274 3% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 15
Cyfanswm Pleidleisiau 10032
Nifer yr Etholwyr 4366
Number of ballot papers issued 2152
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 18
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 39
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 872
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 644
Y nifer a bleidleisiodd 49%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Kenneth Neville Hawkins 9% Wedi'i ethol
Menna Eluned Jones 9% Wedi'i ethol
Emrys Wynne 9% Wedi'i ethol
Robert Arthur Owen-Ellis 8% Wedi'i ethol
Sioned Eleri Clwyd Foulkes 7% Wedi'i ethol
Stephen Leslie Beach 7% Wedi'i ethol
Carole Anne Roberts 6% Wedi'i ethol
James Andrew Bryan 6% Wedi'i ethol
June Derry 5% Wedi'i ethol
Richard John Frank Costain 5% Wedi'i ethol
Rosie Branwen Hughes-Moseley 5% Wedi'i ethol
Simeon Glyn Jones 4% Wedi'i ethol
Louisa Maun Hughes 4% Wedi'i ethol
Elisabeth Ann Culshaw 4% Wedi'i ethol
Katy Shân Morgan Williams 4% Wedi'i ethol
Lorna June Hassall 3% Heb ei ethol
Graham Hardinges 3% Heb ei ethol
Elizabeth Hyde Downs 3% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd38
pleidleisio dros ragor o ymgeiswyr nag a ganiateid i'r pleidleisiwr1
Cyfanswm a wrthodwyd39