Canlyniadau etholiadau ar gyfer Y Rhyl [Tynewydd]

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Y Rhyl [Tynewydd]

Tref & Cymuned - Dydd Iau, 3 Mai 2012
Cymhariaeth hefo etholiad blaenorol

 Llafur Win Brian Blakeley was wedi'i ethol with a majority of 3%. Y cyfanswm o 2722 bleidleisiau a fwriwyd, yn cynrychioli cynulliad o 36% .

Tabl o'r prif bleidiau ac ymgeiswyr etholiad a gadwodd eu ernes
Ymgeisydd EtholiadPlaidNifer%Statws% Newid
Brian BlakeleyLlafur69926%Ail-etholwyd9%
Ellie Marie ChardLlafur61623%Newydd etholedign/a
Peter PrendergastLlafur53620%Newydd etholedign/a
Ian Arthur GunningCeidwadol46817%Outgoing-2%
Peter Eyre JacksonCeidwadol40315%Heb ei etholn/a