Canlyniadau etholiadau ar gyfer Y Rhyl [Trellewelyn]

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Y Rhyl [Trellewelyn]

Tref & Cymuned - Dydd Iau, 3 Mai 2012

Y Rhyl [Trellewelyn] - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
William Norman Tasker Llafur 499 30% Wedi'i ethol
Winifred Martha Mullen-James Llafur 466 28% Wedi'i ethol
Alan Robert James Llafur 462 28% Wedi'i ethol
Harold Winston Bennett Ceidwadol 228 14% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 3
Cyfanswm Pleidleisiau 1655
Nifer yr Etholwyr 2670
Number of ballot papers issued 818
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 2
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 24
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 440
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 281
Y nifer a bleidleisiodd 31%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
William Norman Tasker 30% Wedi'i ethol
Winifred Martha Mullen-James 28% Wedi'i ethol
Alan Robert James 28% Wedi'i ethol
Harold Winston Bennett 14% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd22
pleidleisio dros ragor o ymgeiswyr nag a ganiateid i'r pleidleisiwr2
Cyfanswm a wrthodwyd24