Canlyniadau etholiadau ar gyfer Y Rhyl [Plastirion]

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Y Rhyl [Plastirion]

Tref & Cymuned - Dydd Iau, 3 Mai 2012

Y Rhyl [Plastirion] - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Stephen Henry Ratcliffe Llafur 366 38% Wedi'i ethol
Diana Hannam Ceidwadol 311 33% Wedi'i ethol
Anthony Christopher Thomas Ceidwadol 275 29% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 2
Cyfanswm Pleidleisiau 952
Nifer yr Etholwyr 2163
Number of ballot papers issued 704
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 3
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 16
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 461
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 291
Y nifer a bleidleisiodd 33%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Stephen Henry Ratcliffe 38% Wedi'i ethol
Diana Hannam 33% Wedi'i ethol
Anthony Christopher Thomas 29% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd16
Cyfanswm a wrthodwyd16