Canlyniadau etholiadau ar gyfer Y Rhyl [Pendyffryn]

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Y Rhyl [Pendyffryn]

Tref & Cymuned - Dydd Iau, 3 Mai 2012

Y Rhyl [Pendyffryn] - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Rebecca Siddall Llafur 270 41% Wedi'i ethol
Andrew John Rutherford Llafur 267 40% Wedi'i ethol
Glyn Williams Annibynnol 128 19% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 2
Cyfanswm Pleidleisiau 665
Nifer yr Etholwyr 1326
Number of ballot papers issued 430
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 2
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 9
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 227
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 154
Y nifer a bleidleisiodd 32%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Rebecca Siddall 41% Wedi'i ethol
Andrew John Rutherford 40% Wedi'i ethol
Glyn Williams 19% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd8
pleidleisio dros ragor o ymgeiswyr nag a ganiateid i'r pleidleisiwr1
Cyfanswm a wrthodwyd9