Canlyniadau etholiadau ar gyfer Y Rhyl [Foryd]

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Y Rhyl [Foryd]

Tref & Cymuned - Dydd Iau, 3 Mai 2012

Y Rhyl [Foryd] - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Joan Butterfield Llafur 279 38% Wedi'i ethol
Ian William Armstrong Llafur 273 37% Wedi'i ethol
Michael Colin Espley Ceidwadol 104 14% Heb ei ethol
Graham Mitchell Ceidwadol 84 11% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 2
Cyfanswm Pleidleisiau 740
Nifer yr Etholwyr 1899
Number of ballot papers issued 444
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 21
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 224
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 123
Y nifer a bleidleisiodd 23%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Joan Butterfield 38% Wedi'i ethol
Ian William Armstrong 37% Wedi'i ethol
Michael Colin Espley 14% Heb ei ethol
Graham Mitchell 11% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd17
pleidleisio dros ragor o ymgeiswyr nag a ganiateid i'r pleidleisiwr4
Cyfanswm a wrthodwyd21