Canlyniadau etholiadau ar gyfer Y Rhyl [Derwen]

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Y Rhyl [Derwen]

Tref & Cymuned - Dydd Iau, 3 Mai 2012

Y Rhyl [Derwen] - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Jeanette Chamberlain-Jones Llafur 771 25% Wedi'i ethol
Sarah Louise Roberts Llafur 607 20% Wedi'i ethol
Cheryl Lynne Williams Llafur 554 18% Wedi'i ethol
Melanie Ann Jones Ceidwadol 392 13% Heb ei ethol
David William Lee Ceidwadol 392 13% Heb ei ethol
Maria Carmen Espley Ceidwadol 313 10% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 3
Cyfanswm Pleidleisiau 3029
Nifer yr Etholwyr 3022
Number of ballot papers issued 1184
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 8
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 28
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 735
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 512
Y nifer a bleidleisiodd 39%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Jeanette Chamberlain-Jones 25% Wedi'i ethol
Sarah Louise Roberts 20% Wedi'i ethol
Cheryl Lynne Williams 18% Wedi'i ethol
Melanie Ann Jones 13% Heb ei ethol
David William Lee 13% Heb ei ethol
Maria Carmen Espley 10% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd27
pleidleisio dros ragor o ymgeiswyr nag a ganiateid i'r pleidleisiwr1
Cyfanswm a wrthodwyd28