Canlyniadau etholiadau ar gyfer Y Rhyl [Cefndy]

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Y Rhyl [Cefndy]

Tref & Cymuned - Dydd Iau, 3 Mai 2012
Cymhariaeth hefo etholiad blaenorol

 Llafur Hold Patricia Margaret Jones ail-etholwyd with a majority of 6%, newid o -1% or etholiad blaenorol. Y cyfanswm o 1638 bleidleisiau a fwriwyd, yn cynrychioli cynulliad o 29% .

Tabl o'r prif bleidiau ac ymgeiswyr etholiad a gadwodd eu ernes
Ymgeisydd EtholiadPlaidNifer%Statws% Newid
Patricia Margaret JonesLlafur56134%Ail-etholwyd-1%
Margaret McCarrollLlafur46428%Ail-etholwyd3%
Brian Francis MoylanLlafur36222%Newydd etholedign/a
David Anthony James ThomasAnnibynnol16810%Outgoing-18%
Petula Elizabeth FieldDemocratiaid Rhyddfrydol835%Heb ei etholn/a
Table of ymgeisydd etholiad who changed parties since the last election
Ymgeisydd EtholiadCurrent partyPrevious party
David Anthony James ThomasAnnibynnolLlafur