Canlyniadau etholiadau ar gyfer Y Rhyl [Cefndy]

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Y Rhyl [Cefndy]

Tref & Cymuned - Dydd Iau, 3 Mai 2012

Y Rhyl [Cefndy] - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Patricia Margaret Jones Llafur 561 34% Wedi'i ethol
Margaret McCarroll Llafur 464 28% Wedi'i ethol
Brian Francis Moylan Llafur 362 22% Wedi'i ethol
David Anthony James Thomas Annibynnol 168 10% Heb ei ethol
Petula Elizabeth Field Democratiaid Rhyddfrydol 83 5% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 3
Cyfanswm Pleidleisiau 1638
Nifer yr Etholwyr 2399
Number of ballot papers issued 706
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 5
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 419
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 279
Y nifer a bleidleisiodd 29%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Patricia Margaret Jones 34% Wedi'i ethol
Margaret McCarroll 28% Wedi'i ethol
Brian Francis Moylan 22% Wedi'i ethol
David Anthony James Thomas 10% Heb ei ethol
Petula Elizabeth Field 5% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd5
Cyfanswm a wrthodwyd5