Canlyniadau etholiadau ar gyfer Y Rhyl [Bryn Hedydd]

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Y Rhyl [Bryn Hedydd]

Tref & Cymuned - Dydd Iau, 3 Mai 2012

Y Rhyl [Bryn Hedydd] - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Barry Mellor Llafur 378 36% Wedi'i ethol
David Simmons Llafur 333 32% Wedi'i ethol
John Benjamin Bellis Ceidwadol 187 18% Heb ei ethol
William James Dawson Ceidwadol 141 14% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 2
Cyfanswm Pleidleisiau 1039
Nifer yr Etholwyr 1633
Number of ballot papers issued 595
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 1
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 9
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 330
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 201
Y nifer a bleidleisiodd 36%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Barry Mellor 36% Wedi'i ethol
David Simmons 32% Wedi'i ethol
John Benjamin Bellis 18% Heb ei ethol
William James Dawson 14% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd8
pleidleisio dros ragor o ymgeiswyr nag a ganiateid i'r pleidleisiwr1
Cyfanswm a wrthodwyd9