Canlyniadau etholiadau ar gyfer Y Rhyl [Bodfor]

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Y Rhyl [Bodfor]

Tref & Cymuned - Dydd Iau, 3 Mai 2012

Y Rhyl [Bodfor] - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Janette Hughes Llafur 170 41% Wedi'i ethol
Peter John Williams Llafur 158 38% Wedi'i ethol
Paul Roy Sumner Ceidwadol 47 11% Heb ei ethol
Christine Anne Sumner Ceidwadol 44 11% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 2
Cyfanswm Pleidleisiau 419
Nifer yr Etholwyr 1611
Number of ballot papers issued 246
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 1
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 9
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 125
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 67
Y nifer a bleidleisiodd 15%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Janette Hughes 41% Wedi'i ethol
Peter John Williams 38% Wedi'i ethol
Paul Roy Sumner 11% Heb ei ethol
Christine Anne Sumner 11% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd8
pleidleisio dros ragor o ymgeiswyr nag a ganiateid i'r pleidleisiwr1
Cyfanswm a wrthodwyd9