Canlyniadau etholiadau ar gyfer Rhuddlan

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Rhuddlan

Tref & Cymuned - Dydd Iau, 3 Mai 2012
Cymhariaeth hefo etholiad blaenorol

 Ceidwadol Hold Janet Ann Davies ail-etholwyd with a majority of 3%, newid o 13% or etholiad blaenorol. Y cyfanswm o 4990 bleidleisiau a fwriwyd, yn cynrychioli cynulliad o 42% .

Tabl o'r prif bleidiau ac ymgeiswyr etholiad a gadwodd eu ernes
Ymgeisydd EtholiadPlaidNifer%Statws% Newid
Janet Ann DaviesCeidwadol64213%Ail-etholwyd13%
William Reginald DaviesAnnibynnol49710%Ail-etholwyd10%
John Trevor JonesAnnibynnol4539%Ail-etholwyd9%
Arwel RobertsAnnibynnol4429%Newydd etholedign/a
Andrew Thomas SmithAnnibynnol4028%Newydd etholedign/a
Gareth Owen RowlandsAnnibynnol3958%Ail-etholwyd8%
Stephen Philip RaffertyAnnibynnol3617%Ail-etholwyd7%
David Michael TomkinsAnnibynnol3517%Ail-etholwyd7%
Gwilym Hefin WilliamsAnnibynnol3417%Ail-etholwyd7%
Caradoc Owen MorrisAnnibynnol3196%Newydd etholedign/a
William Francis JonesAnnibynnol2796%Newydd etholedign/a
Nathan James LambCeidwadol2685%Heb ei etholn/a
Other ymgeisydd etholiad-gweler isod2405%-5%
Tabl o ymgeiswyr eraill yr etholiad
Ymgeisydd Etholiad Plaid Nifer % Outcome
Steven Penhaligon Annibynnol 240 5% Heb ei ethol