Canlyniadau etholiadau ar gyfer Prestatyn [Gogledd]

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Prestatyn [Gogledd]

Tref & Cymuned - Dydd Iau, 3 Mai 2012

Prestatyn [Gogledd] - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Carys Louise Guy-Davies Llafur 454 16% Wedi'i ethol
Paul Penlington Llafur 425 15% Wedi'i ethol
David Turner Llafur 420 15% Wedi'i ethol
George Peter Anthony Flynn Annibynnol 409 14% Heb ei ethol
Gwynn Alexander Clague Annibynnol 355 12% Heb ei ethol
Alice Emily Frobisher Ceidwadol 237 8% Heb ei ethol
Michael John Eckersley Ceidwadol 219 8% Heb ei ethol
Gillian Irene Glass Ceidwadol 211 7% Heb ei ethol
Andrew Morris Plaid Cymru - The Party of Wales 127 4% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 3
Cyfanswm Pleidleisiau 2857
Nifer yr Etholwyr 3344
Number of ballot papers issued 1191
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 19
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 15
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 635
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 386
Y nifer a bleidleisiodd 36%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Carys Louise Guy-Davies 16% Wedi'i ethol
Paul Penlington 15% Wedi'i ethol
David Turner 15% Wedi'i ethol
George Peter Anthony Flynn 14% Heb ei ethol
Gwynn Alexander Clague 12% Heb ei ethol
Alice Emily Frobisher 8% Heb ei ethol
Michael John Eckersley 8% Heb ei ethol
Gillian Irene Glass 7% Heb ei ethol
Andrew Morris 4% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd15
Cyfanswm a wrthodwyd15