Canlyniadau etholiadau ar gyfer Prestatyn [Gogledd Orllewin]

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Prestatyn [Gogledd Orllewin]

Tref & Cymuned - Dydd Iau, 3 Mai 2012

Prestatyn [Gogledd Orllewin] - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Jason Mathew McLellan Llafur 318 30% Wedi'i ethol
Janet Szabo Llafur 277 26% Wedi'i ethol
Allan Geoffrey Pennington Ceidwadol 254 24% Heb ei ethol
Michelle Monique Marie Pope Ceidwadol 219 21% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 2
Cyfanswm Pleidleisiau 1068
Nifer yr Etholwyr 1373
Number of ballot papers issued 649
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 9
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 49
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 369
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 259
Y nifer a bleidleisiodd 47%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Jason Mathew McLellan 30% Wedi'i ethol
Janet Szabo 26% Wedi'i ethol
Allan Geoffrey Pennington 24% Heb ei ethol
Michelle Monique Marie Pope 21% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd46
pleidleisio dros ragor o ymgeiswyr nag a ganiateid i'r pleidleisiwr3
Cyfanswm a wrthodwyd49