Canlyniadau etholiadau ar gyfer Prestatyn [Gallt Melyd]

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Prestatyn [Gallt Melyd]

Tref & Cymuned - Dydd Iau, 3 Mai 2012

Prestatyn [Gallt Melyd] - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Robert Paterson Llafur 299 37% Wedi'i ethol
Gerald Ernest Frobisher Ceidwadol 260 32% Wedi'i ethol
Anthony James Worrall Ceidwadol 253 31% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 2
Cyfanswm Pleidleisiau 812
Nifer yr Etholwyr 1549
Number of ballot papers issued 595
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 2
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 24
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 253
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 170
Y nifer a bleidleisiodd 38%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Robert Paterson 37% Wedi'i ethol
Gerald Ernest Frobisher 32% Wedi'i ethol
Anthony James Worrall 31% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd24
Cyfanswm a wrthodwyd24