Canlyniadau etholiadau ar gyfer Prestatyn [Dwyrain]

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Prestatyn [Dwyrain]

Tref & Cymuned - Dydd Iau, 3 Mai 2012

Prestatyn [Dwyrain] - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
James Michael Davies Ceidwadol 635 15% Wedi'i ethol
Julian Thompson-Hill Ceidwadol 580 14% Wedi'i ethol
Angelina Linda Muraca Ceidwadol 574 14% Wedi'i ethol
Anton Lawrence Sampson Ceidwadol 529 13% Wedi'i ethol
Kenneth Edward Wells Llafur 452 11% Heb ei ethol
Caroline Anne Holliday Llafur 444 11% Heb ei ethol
Veronica Wells Llafur 434 10% Heb ei ethol
Alan Stephen Marsden Llafur 388 9% Heb ei ethol
Gary Alexander Bourne Annibynnol 154 4% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 4
Cyfanswm Pleidleisiau 4190
Nifer yr Etholwyr 3220
Number of ballot papers issued 1247
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 25
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 22
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 653
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 404
Y nifer a bleidleisiodd 39%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
James Michael Davies 15% Wedi'i ethol
Julian Thompson-Hill 14% Wedi'i ethol
Angelina Linda Muraca 14% Wedi'i ethol
Anton Lawrence Sampson 13% Wedi'i ethol
Kenneth Edward Wells 11% Heb ei ethol
Caroline Anne Holliday 11% Heb ei ethol
Veronica Wells 10% Heb ei ethol
Alan Stephen Marsden 9% Heb ei ethol
Gary Alexander Bourne 4% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd21
pleidleisio dros ragor o ymgeiswyr nag a ganiateid i'r pleidleisiwr1
Cyfanswm a wrthodwyd22