Canlyniadau etholiadau ar gyfer Prestatyn [Canol]

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Prestatyn [Canol]

Tref & Cymuned - Dydd Iau, 3 Mai 2012

Prestatyn [Canol] - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Peter Charles Duffy Llafur 694 19% Wedi'i ethol
Sherayne Edwards Llafur 651 18% Wedi'i ethol
Graham Joseph Percival Ceidwadol 490 14% Wedi'i ethol
Elizabeth Tina Jones Ceidwadol 482 13% Wedi'i ethol
Denis Geoffrey Otter Llafur 455 13% Heb ei ethol
Stephen Leslie Johnston Ceidwadol 428 12% Heb ei ethol
Greta Elizabeth Hartley-Johnston Ceidwadol 418 12% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 4
Cyfanswm Pleidleisiau 3618
Nifer yr Etholwyr 2822
Number of ballot papers issued 1248
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 4
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 13
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 642
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 456
Y nifer a bleidleisiodd 44%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Peter Charles Duffy 19% Wedi'i ethol
Sherayne Edwards 18% Wedi'i ethol
Graham Joseph Percival 14% Wedi'i ethol
Elizabeth Tina Jones 13% Wedi'i ethol
Denis Geoffrey Otter 13% Heb ei ethol
Stephen Leslie Johnston 12% Heb ei ethol
Greta Elizabeth Hartley-Johnston 12% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd11
pleidleisio dros ragor o ymgeiswyr nag a ganiateid i'r pleidleisiwr2
Cyfanswm a wrthodwyd13