Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llanferres

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llanferres

Tref & Cymuned - Dydd Iau, 3 Mai 2012

Llanferres - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Olive Irene Parry Annibynnol 206 12% Wedi'i ethol
John Almond Annibynnol 193 11% Wedi'i ethol
Jac Robyn Benjamin Armstrong Annibynnol 193 11% Wedi'i ethol
Robert Eric Armstrong Annibynnol 183 10% Wedi'i ethol
Margaret Elizabeth Davies Annibynnol 179 10% Wedi'i ethol
David Ernest Jones Annibynnol 177 10% Wedi'i ethol
Robert Hugh Jones Annibynnol 174 10% Wedi'i ethol
Yvonne Elma Foden-McCorry Annibynnol 160 9% Wedi'i ethol
David William Twomey Annibynnol 142 8% Wedi'i ethol
Charmian Mary Spencer Annibynnol 95 5% Heb ei ethol
Robert Erik Barton Annibynnol 76 4% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 9
Cyfanswm Pleidleisiau 1778
Nifer yr Etholwyr 613
Number of ballot papers issued 286
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 4
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 3
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 133
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 90
Y nifer a bleidleisiodd 47%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Olive Irene Parry 12% Wedi'i ethol
John Almond 11% Wedi'i ethol
Jac Robyn Benjamin Armstrong 11% Wedi'i ethol
Robert Eric Armstrong 10% Wedi'i ethol
Margaret Elizabeth Davies 10% Wedi'i ethol
David Ernest Jones 10% Wedi'i ethol
Robert Hugh Jones 10% Wedi'i ethol
Yvonne Elma Foden-McCorry 9% Wedi'i ethol
David William Twomey 8% Wedi'i ethol
Charmian Mary Spencer 5% Heb ei ethol
Robert Erik Barton 4% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd2
pleidleisio dros ragor o ymgeiswyr nag a ganiateid i'r pleidleisiwr1
Cyfanswm a wrthodwyd3