Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llandegla

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llandegla

Tref & Cymuned - Dydd Iau, 3 Mai 2012

Llandegla - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Peter Rees Annibynnol 197 14% Wedi'i ethol
Audrey Lockyer Annibynnol 174 13% Wedi'i ethol
Richard David Islwyn Roberts Annibynnol 163 12% Wedi'i ethol
Karen Margaret Rich Bellis Annibynnol 154 11% Wedi'i ethol
Peter Leslie Smith Annibynnol 154 11% Wedi'i ethol
Fraser Antony Robertson Annibynnol 134 10% Wedi'i ethol
Mavis Josephine Holder Annibynnol 126 9% Wedi'i ethol
Duncan Charles Ion Annibynnol 117 8% Wedi'i ethol
Graham John Dillon Annibynnol 116 8% Wedi'i ethol
Robert Erik Barton Annibynnol 55 4% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 9
Cyfanswm Pleidleisiau 1390
Nifer yr Etholwyr 467
Number of ballot papers issued 255
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 2
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 2
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 73
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 53
Y nifer a bleidleisiodd 55%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Peter Rees 14% Wedi'i ethol
Audrey Lockyer 13% Wedi'i ethol
Richard David Islwyn Roberts 12% Wedi'i ethol
Karen Margaret Rich Bellis 11% Wedi'i ethol
Peter Leslie Smith 11% Wedi'i ethol
Fraser Antony Robertson 10% Wedi'i ethol
Mavis Josephine Holder 9% Wedi'i ethol
Duncan Charles Ion 8% Wedi'i ethol
Graham John Dillon 8% Wedi'i ethol
Robert Erik Barton 4% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd2
Cyfanswm a wrthodwyd2