Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llanarmon yn Iâl

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llanarmon yn Iâl

Tref & Cymuned - Dydd Iau, 3 Mai 2012

Llanarmon yn Iâl - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Martyn Laurie Holland Ceidwadol 384 12% Wedi'i ethol
Christine Mary Evans Annibynnol 343 11% Wedi'i ethol
Glenys Ann Roberts Annibynnol 327 11% Wedi'i ethol
Haydn Edmund Jones Annibynnol 283 9% Wedi'i ethol
Carol Ann Robinson Annibynnol 276 9% Wedi'i ethol
Stephen Paul Burkhill Annibynnol 265 9% Wedi'i ethol
Glenys Rhianon Jones Annibynnol 248 8% Wedi'i ethol
David Ernest White Annibynnol 242 8% Wedi'i ethol
Rodney Elms Annibynnol 205 7% Wedi'i ethol
Darren John Pollard Annibynnol 194 6% Wedi'i ethol
Patricia Kathleen Colquhoun Annibynnol 193 6% Heb ei ethol
Robert Erik Barton Annibynnol 129 4% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 10
Cyfanswm Pleidleisiau 3089
Nifer yr Etholwyr 888
Number of ballot papers issued 507
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 11
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 6
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 182
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 139
Y nifer a bleidleisiodd 57%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Martyn Laurie Holland 12% Wedi'i ethol
Christine Mary Evans 11% Wedi'i ethol
Glenys Ann Roberts 11% Wedi'i ethol
Haydn Edmund Jones 9% Wedi'i ethol
Carol Ann Robinson 9% Wedi'i ethol
Stephen Paul Burkhill 9% Wedi'i ethol
Glenys Rhianon Jones 8% Wedi'i ethol
David Ernest White 8% Wedi'i ethol
Rodney Elms 7% Wedi'i ethol
Darren John Pollard 6% Wedi'i ethol
Patricia Kathleen Colquhoun 6% Heb ei ethol
Robert Erik Barton 4% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd6
Cyfanswm a wrthodwyd6