Canlyniadau etholiadau ar gyfer Diserth

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Diserth

Tref & Cymuned - Dydd Iau, 3 Mai 2012

Diserth - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Julie Marie Peters Annibynnol 373 10% Wedi'i ethol
Peter Whittle Owen Ceidwadol 360 10% Wedi'i ethol
James Keith Williams Annibynnol 344 10% Wedi'i ethol
Edgar Henry Jones Annibynnol 320 9% Wedi'i ethol
David Glyn Jones Annibynnol 300 8% Wedi'i ethol
Peter Newell Llafur 287 8% Wedi'i ethol
Margaret Gwyneth Williams Annibynnol 263 7% Wedi'i ethol
David Henry Parry Annibynnol 243 7% Wedi'i ethol
Hugh Andrew Hughes Annibynnol 238 7% Wedi'i ethol
Diane Alison Williams Annibynnol 232 6% Wedi'i ethol
Glenn Morgan Jones Annibynnol 230 6% Wedi'i ethol
Ann Carolyn Minshull Annibynnol 223 6% Heb ei ethol
Heather Alison Prydderch Democratiaid Rhyddfrydol 193 5% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 11
Cyfanswm Pleidleisiau 3606
Nifer yr Etholwyr 1890
Number of ballot papers issued 741
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 2
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 5
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 352
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 232
Y nifer a bleidleisiodd 39%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Julie Marie Peters 10% Wedi'i ethol
Peter Whittle Owen 10% Wedi'i ethol
James Keith Williams 10% Wedi'i ethol
Edgar Henry Jones 9% Wedi'i ethol
David Glyn Jones 8% Wedi'i ethol
Peter Newell 8% Wedi'i ethol
Margaret Gwyneth Williams 7% Wedi'i ethol
David Henry Parry 7% Wedi'i ethol
Hugh Andrew Hughes 7% Wedi'i ethol
Diane Alison Williams 6% Wedi'i ethol
Glenn Morgan Jones 6% Wedi'i ethol
Ann Carolyn Minshull 6% Heb ei ethol
Heather Alison Prydderch 5% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd3
pleidleisio dros ragor o ymgeiswyr nag a ganiateid i'r pleidleisiwr2
Cyfanswm a wrthodwyd5