Canlyniadau etholiadau ar gyfer Cyffylliog

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Cyffylliog

Tref & Cymuned - Dydd Iau, 3 Mai 2012

Cyffylliog - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Cathryn Ann Edge Annibynnol Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Huw Dafydd Jones Annibynnol Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Oswyn Llyr Jones Annibynnol Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Eifion Wyn Jones Annibynnol Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Gethin Clwyd Jones Annibynnol Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Emrys Lloyd Williams Annibynnol Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Philip Russell Williams Annibynnol Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 8
Nifer yr Etholwyr 398