Canlyniadau etholiadau ar gyfer Clocaenog

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Clocaenog

Tref & Cymuned - Dydd Iau, 3 Mai 2012
Cymhariaeth hefo etholiad blaenorol

 Annibynnol Hold Dylan Wynne Jones was wedi'i ethol .

Tabl o'r prif bleidiau ac ymgeiswyr etholiad a gadwodd eu ernes
Ymgeisydd EtholiadPlaidNifer%Statws% Newid
Dylan Wynne JonesAnnibynnolDim cystadleuaethAil-etholwyd-13%
Manon Angharad JonesAnnibynnolDim cystadleuaethNewydd etholedign/a
Rhodri Gwyndaf ReesAnnibynnolDim cystadleuaethAil-etholwyd-15%
Ifor Lloyd RobertsAnnibynnolDim cystadleuaethAil-etholwyd-13%
Janet Sarah RogersAnnibynnolDim cystadleuaethAil-etholwyd-9%
Eryl Wyn WilliamsAnnibynnolDim cystadleuaethAil-etholwyd-18%