Canlyniadau etholiadau ar gyfer Clocaenog

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Clocaenog

Tref & Cymuned - Dydd Iau, 3 Mai 2012

Clocaenog - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Dylan Wynne Jones Annibynnol Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Manon Angharad Jones Annibynnol Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Rhodri Gwyndaf Rees Annibynnol Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Ifor Lloyd Roberts Annibynnol Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Janet Sarah Rogers Annibynnol Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Eryl Wyn Williams Annibynnol Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 7
Nifer yr Etholwyr 194