Canlyniadau etholiadau ar gyfer Tremeirchion

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Tremeirchion

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 3 Mai 2012
Cymhariaeth hefo etholiad blaenorol

 Annibynnol Hold Barbara Ann Smith ail-etholwyd gyda mwyafrif o 8%, newid o 7% or etholiad blaenorol. Y cyfanswm o 577 bleidleisiau a fwriwyd, yn cynrychioli cynulliad o 44% .

Tabl o'r prif bleidiau ac ymgeiswyr etholiad a gadwodd eu ernes
Ymgeisydd EtholiadPlaidNifer%Statws% Newid
Barbara Ann SmithAnnibynnol31354%Ail-etholwyd7%
Hugh Andrew HughesCeidwadol26446%Heb ei etholn/a