Canlyniadau etholiadau ar gyfer Trefnant

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Trefnant

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 3 Mai 2012
Cymhariaeth hefo etholiad blaenorol

 Plaid Cymru - The Party of Wales Hold Meirick Lloyd Davies ail-etholwyd gyda mwyafrif o 8%, newid o 9% or etholiad blaenorol. Y cyfanswm o 676 bleidleisiau a fwriwyd, yn cynrychioli cynulliad o 44% .

Tabl o'r prif bleidiau ac ymgeiswyr etholiad a gadwodd eu ernes
Ymgeisydd EtholiadPlaidNifer%Statws% Newid
Meirick Lloyd DaviesPlaid Cymru - The Party of Wales36454%Ail-etholwyd9%
Leslie Caradog ReesCeidwadol31246%Heb ei etholn/a