Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llanelwy (Gorllewin)

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llanelwy (Gorllewin)

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 3 Mai 2012
Cymhariaeth hefo etholiad blaenorol

 Annibynnol Hold William Lumsdon Cowie ail-etholwyd with a majority of 21%, newid o 0% or etholiad blaenorol. Y cyfanswm o 387 bleidleisiau a fwriwyd, yn cynrychioli cynulliad o 29% .

Tabl o'r prif bleidiau ac ymgeiswyr etholiad a gadwodd eu ernes
Ymgeisydd EtholiadPlaidNifer%Statws% Newid
William Lumsdon CowieAnnibynnol18147%Ail-etholwyd0%
Richard Harold GummLlafur9825%Heb ei etholn/a
John Philip HordenCeidwadol9825%-0%
Other ymgeisydd etholiad-gweler isod103%-3%
Tabl o ymgeiswyr eraill yr etholiad
Ymgeisydd Etholiad Plaid Nifer % Outcome
Sean Christopher Garland Hagan Democratiaid Rhyddfrydol 10 3% Heb ei ethol