Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llanelwy (Dwyrain)

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llanelwy (Dwyrain)

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 3 Mai 2012
Cymhariaeth hefo etholiad blaenorol

 Ceidwadol Hold Dewi Owens ail-etholwyd with a majority of 16%, newid o -13% or etholiad blaenorol. Y cyfanswm o 558 bleidleisiau a fwriwyd, yn cynrychioli cynulliad o 40% .

Tabl o'r prif bleidiau ac ymgeiswyr etholiad a gadwodd eu ernes
Ymgeisydd EtholiadPlaidNifer%Statws% Newid
Dewi OwensCeidwadol25245%Ail-etholwyd-13%
John Arthur SmithAnnibynnol16029%Heb ei etholn/a
Linda Ann LinakerDemocratiaid Rhyddfrydol14626%Heb ei etholn/a