Canlyniadau etholiadau ar gyfer Rhuthun

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Rhuthun

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 3 Mai 2012
Cymhariaeth hefo etholiad blaenorol

 Annibynnol Hold Huw Hilditch-Roberts was wedi'i ethol with a majority of 0%, newid o -6% or etholiad blaenorol. Y cyfanswm o 5432 bleidleisiau a fwriwyd, yn cynrychioli cynulliad o 50% .

Tabl o'r prif bleidiau ac ymgeiswyr etholiad a gadwodd eu ernes
Ymgeisydd EtholiadPlaidNifer%Statws% Newid
Huw Hilditch-RobertsAnnibynnol80515%Newydd etholedign/a
Robina Lynn FeeleyDemocratiaid Rhyddfrydol80415%Ail-etholwyd-6%
David Ian SmithAnnibynnol63412%Ail-etholwyd-10%
Hywel Lloyd RichardsPlaid Cymru - The Party of Wales5109%Heb ei etholn/a
Alun John PughLlafur4739%Heb ei etholn/a
Patricia AstburyAnnibynnol4268%Heb ei etholn/a
Peter RyderPlaid Cymru - The Party of Wales3466%Heb ei etholn/a
Carole Anne RobertsCeidwadol3426%Heb ei etholn/a
Other ymgeisydd etholiad-gweler isod109220%-17%
Tabl o ymgeiswyr eraill yr etholiad
Ymgeisydd Etholiad Plaid Nifer % Outcome
Richard Gwilym Thomas Annibynnol 271 5% Heb ei ethol
Roger Parry Annibynnol 268 5% Heb ei ethol
Shane Brennan Plaid Cymru - The Party of Wales 256 5% Heb ei ethol
Joan Elizabeth Mary Bernadette Benton Ceidwadol 178 3% Heb ei ethol
John Broughton Ceidwadol 119 2% Heb ei ethol