Canlyniadau etholiadau ar gyfer Gorllewin y Rhyl

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Gorllewin y Rhyl

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 3 Mai 2012
Cymhariaeth hefo etholiad blaenorol

 Llafur Hold Joan Butterfield ail-etholwyd with a majority of 1%, newid o 11% or etholiad blaenorol. Y cyfanswm o 1211 bleidleisiau a fwriwyd, yn cynrychioli cynulliad o 20% .

Tabl o'r prif bleidiau ac ymgeiswyr etholiad a gadwodd eu ernes
Ymgeisydd EtholiadPlaidNifer%Statws% Newid
Joan ButterfieldLlafur37831%Ail-etholwyd11%
Ian William ArmstrongLlafur36130%Ail-etholwyd12%
David Herbert ThomasAnnibynnol14212%Heb ei etholn/a
Norman Owen ShonePlaid Cymru - The Party of Wales12510%Heb ei etholn/a
Michael Colin EspleyCeidwadol1069%--4%
Paul Roy SumnerCeidwadol998%Heb ei etholn/a