Canlyniadau etholiadau ar gyfer De-orllewin Y Rhyl

Canlyniadau etholiadau ar gyfer De-orllewin Y Rhyl

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 3 Mai 2012
Cymhariaeth hefo etholiad blaenorol

 Llafur Hold Patricia Margaret Jones was wedi'i ethol gyda mwyafrif o 7%, newid o 6% or etholiad blaenorol. Y cyfanswm o 2052 bleidleisiau a fwriwyd, yn cynrychioli cynulliad o 31% .

Tabl o'r prif bleidiau ac ymgeiswyr etholiad a gadwodd eu ernes
Ymgeisydd EtholiadPlaidNifer%Statws% Newid
Patricia Margaret JonesLlafur79739%Newydd etholedign/a
Margaret McCarrollLlafur64732%Newydd etholedign/a
David Anthony James ThomasAnnibynnol1849%Outgoing-24%
Glyn WilliamsAnnibynnol1417%Outgoing-23%
Harold Winston BennettCeidwadol1166%Heb ei etholn/a
Other ymgeisydd etholiad-gweler isod1678%-8%
Table of ymgeisydd etholiad who changed parties since the last election
Ymgeisydd EtholiadCurrent partyPrevious party
David Anthony James ThomasAnnibynnolLlafur
Glyn WilliamsAnnibynnolLlafur
Tabl o ymgeiswyr eraill yr etholiad
Ymgeisydd Etholiad Plaid Nifer % Outcome
William James Dawson Ceidwadol 96 5% Heb ei ethol
David Malcolm Dear Democratiaid Rhyddfrydol 71 3% Heb ei ethol