Canlyniadau etholiadau ar gyfer Dwyrain y Rhyl

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Dwyrain y Rhyl

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 3 Mai 2012

Dwyrain y Rhyl - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Barry Mellor Llafur 667 29% Wedi'i ethol
David Simmons Llafur 562 24% Wedi'i ethol
John Benjamin Bellis Ceidwadol 464 20% Heb ei ethol
Diana Hannam Ceidwadol 362 16% Heb ei ethol
Hugh Patrick Jones Annibynnol 267 11% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 2
Cyfanswm Pleidleisiau 2322
Nifer yr Etholwyr 3796
Number of ballot papers issued 1327
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 4
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 8
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 791
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 520
Y nifer a bleidleisiodd 35%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Barry Mellor 29% Wedi'i ethol
David Simmons 24% Wedi'i ethol
John Benjamin Bellis 20% Heb ei ethol
Diana Hannam 16% Heb ei ethol
Hugh Patrick Jones 11% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd7
pleidleisio dros ragor o ymgeiswyr nag a ganiateid i'r pleidleisiwr1
Cyfanswm a wrthodwyd8