Canlyniadau etholiadau ar gyfer Rhuddlan

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Rhuddlan

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 3 Mai 2012
Cymhariaeth hefo etholiad blaenorol

 Ceidwadol Hold Janet Ann Davies ail-etholwyd with a majority of 12%, newid o 7% or etholiad blaenorol. Y cyfanswm o 1980 bleidleisiau a fwriwyd, yn cynrychioli cynulliad o 42% .

Tabl o'r prif bleidiau ac ymgeiswyr etholiad a gadwodd eu ernes
Ymgeisydd EtholiadPlaidNifer%Statws% Newid
Janet Ann DaviesCeidwadol66534%Ail-etholwyd7%
Arwel RobertsPlaid Cymru - The Party of Wales41921%Newydd etholedign/a
John Trevor JonesAnnibynnol38219%Heb ei etholn/a
Nathan James LambCeidwadol22211%Heb ei etholn/a
William Francis JonesAnnibynnol22111%Heb ei etholn/a
Other ymgeisydd etholiad-gweler isod714%-4%
Tabl o ymgeiswyr eraill yr etholiad
Ymgeisydd Etholiad Plaid Nifer % Outcome
Kenneth Martin Prydderch Democratiaid Rhyddfrydol 71 4% Heb ei ethol